Menu

Voldoen aan normeringen

De producten die Smartrader levert worden vaak in de industrie gebruikt. Dit betekent dat die producten aan de hoogste kwaliteitseisen moeten voldoen. In de praktijk kunnen de producten blootgesteld worden aan extreem hoge of lage temperaturen, stof, vochtigheid of elektromagnetische straling en moeten ze toch gewoon blijven functioneren.  Uiteraard is dit geen probleem.

Certificeringen

Indien gewenst worden de producten voorzien van diverse certificaten, zoals Ingress Protection, ROHS certificaat, WEEE certificaat en EMC (IEC61000) Compliance. Met testrapporten kunnen we bewijzen dat de producten aan de juiste vereisten voldoen. De testen kunnen in Nederland en/of China worden uitgevoerd.

Uitleg certificeringen

Hieronder vindt u een korte toelichting op de diverse standaarden en richtlijnen waar Smartrader mee werkt:

  • Ingress Protection: De IP-codering (International Protection Rating, ook soms Ingress Protection) op elektrische apparaten. Dit is een aanduiding voor de mate van beveiliging van de constructie van elektrische of elektronische apparatuur tegen eigen schade door gebruik in “vijandige omgevingen” en tegen eventueel gevaar voor de gebruiker. De IP-aanduiding is internationaal genormaliseerd in de norm IEC 60529. De IP-aanduiding heeft twee cijfers: het eerste geeft de beschermingsgraad tegen aanraken en indringen van voorwerpen aan, het tweede de beschermingsgraad tegen vocht. Voorbeeld: een apparaat met de aanduiding IP 54 is een stofbestendig en plensdicht toestel.
  • De RoHS-richtlijn (Restriction of Hazardous Substances) is een richtlijn die gevaarlijke stoffen beperkt. Het is een EU-richtlijn met als doel het gebruik van zes stoffen in de elektronische industrie te verminderen, zoals lood en kwik. Iedere lidstaat van de EU moet een eigen wet aannemen om deze richtlijn in te voeren.
  • De International Electrotechnical Commission, kortweg IEC, is gevestigd in Genève in Zwitserland. Deze commissie ontwikkelt en publiceert algemene internationale normen voor elektrische componenten en apparatuur. De IEC stelt voor en ontwikkelt, maar is niet verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van deze normen. Dit vindt veelal plaats door een onafhankelijk testlaboratorium. In België worden de normeringen van het IEC uitgegeven door het Bureau voor Normalisatie (NBN). In Nederland is het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) daarvoor verantwoordelijk.
  • WEEE Richtlijn 2012/19/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 afgekort tot de WEEE-richtlijn (Engels voor: Waste of Electrical and Electronic Equipment) is een richtlijn van de Europese Unie. Deze richtlijn richt zich op afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).  Samen met de RoHS-richtlijn 2002/95/EG werd deze vastgesteld in juli 2012. De WEEE-richtlijn gaat over de inzameling van alle soorten afgedankte huishoudelijke apparatuur. Ook worden er doelen gesteld voor de minimum hoeveelheid elektronisch afval, die per hoofd van de bevolking per jaar ingezameld wordt. In de Nederlandse taal wordt vrij consequent de Engelse (internationale) afkorting gebruikt.